conculco

conculco
conculco, 1, tread, tread underfoot, Mt. 5:13; 7:6; H. 10:29.

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Roberto Nahum — Saltar a navegación, búsqueda Roberto Yamil Nahum Anuch (*Río Negro, 17 de septiembre de 1948),[1] abogado y profesor de Derecho Procesal (Procesal Orgánico Constitucional, Civil y Penal), Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de… …   Wikipedia Español

  • conculcare — {{hw}}{{conculcare}}{{/hw}}v. tr.  (io conculco , tu conculchi ) 1 (raro, lett.) Calpestare violentemente. 2 (fig., lett.) Opprimere | Violare, vilipendere: conculcare le leggi …   Enciclopedia di italiano

  • ԱՌԱԹՈՒՐ — ( ) NBH 1 0282 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c մ. ԱՌԱԹՈՒՐ կամ ԱՌ ԱԹՈՒՐ. որ եւ ԸՆԴ ԱԹՈՒՐ որպէս թէ Առ ոտս իւր, ընդ ոտիւք. վարի ընդ բայս Կոխել, հարկանել եւ այլն. կոխկռտել, ոտքի տակ առնել. καταπατέω, λακτέω conculco, cale… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴՈՏՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0773 Chronological Sequence: 10c ն. καταπατέω conculco Ընդ ոտիւք կոխան առնել, նուաճել. եւ Առ ոտն հարկանել. արհամարհել. ոտից տակ առնել. ... *Զամենայն սրացեալ ընդոտնես: Ընդոտնեա՛ ʼի սանձս կապոյ: Ընդոտնեցաւ թշնամիք եկեղեցւոյ: Ընկրկեցին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՒՌՆ — (խռան.) NBH 1 0985 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. τύρβη, ὅχλος turba. Արմատ Խռնելոյ. Խառնուրդ բազմութեան. ամբոխ խիտ առ խիտ. խուժան. շփոթ. աղմուկ. ... *Ի մէջ անցեալ արունահեղ խռանն՝ այնչափ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈԽԱՆ — ( ) NBH 1 1109 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c, 13c πάτημα, καταπάτημα conculcatio եւն. Նոյն ընդ Կոխ. գ. եւ ա. Կոխումն, եւ Կոխեալ. *Յարօտ գառին, եւ ʼի կոխան եզին. Ես. ՟Է. 25: *Խաշինք իմ զկոխան ոտից ձերոց ճարակէին.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈԽԵՄ — (եցի.) NBH 1 1109 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c, 12c, 13c ն. πατέω, καταπατέω calco, conculco. Դնել զոտս ʼի գետին. գնալ ʼի վերայ. հետս առնել. Ընդ ոտիւք առնուլ. ճմլել. լեսուլ. հնձան հարկանել. եւ Առ ոտն կոխել կամ հարկանել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՒՂԱԿՈԽԵՄ — ( ) NBH 2 0474 Chronological Sequence: Unknown date ն. ՇԱՒՂԱԿՈԽԵԼ. ἱχνοπατέω, έομαι vestigio conculco, or. Կոխել զշաւիղս, կամ շաւղօք՝ հետովք. կր. կոխիլ ոտիւք՝ գարշապարօք. *Ուրա՛խ լեր եփեսացւոց քաղաք, որ այժմ ʼի բազում հարցս շաւղակոխելով սրբիս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”